Współpraca

Jak podjąć współpracę i jakie są zalety współpracy z naszym biurem?

Szybkość zmian prawa podatkowego oraz prawa pracy zmusza do coraz uważniejszego zagłębiania się w treści ustaw, a co za tym

idzie jest to zajęcie bardzo czasochłonne.


Przekazując prowadzenie księgowości do Biura Rachunkowego minimalizuje się czas poświęcony na prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wyklucza się również ryzyko związane z błędnym prowadzeniem księgowości oraz związane z tym faktem nieprzewidziane koszty.

Jako biuro rachunkowe będziemy na bieżąco informować o stanie finansowym Państwa firmy oraz przekazywać niezbędne informacje o zmianach w prawie podatkowym i prawie pracy. Wszystkie usługi oferowane przez naszą firmę są objęte ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

1. Umów się na rozmowę wstępną tel.503-942- 279 lub 504-233- 121 z przedstawicielem Naszego biura

2. Ustal szczegóły współpracy

3. Podpisz umowę, oraz – pełnomocnictwa umożliwiające nam działanie w Twoim imieniu

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może

nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy.


Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Jak pracujemy?

Ty:

1. Dostarczasz dokumenty : mailem, kurierem lub osobiście

– wystawiamy dokument potwierdzający ten fakt

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania

miesięcznych dowodów księgowych (do 15 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można

dostarczyć osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 (po uzgodnieniu telefonicznym do godziny 22.00) lub skorzystać z możliwości odbioru

dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy.

Dokumenty księgowe podatnika przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego. Jeżeli zachodzi potrzeba

przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas

sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na

specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy jednak usługa taka jest dodatkowo

płatna.

My:

2. Robimy analizę i zestawienie dostarczonych dokumentów

– dołączmy dokumenty wykonane w biurze np. Listę płac

– w tym momencie już mamy wstępne wyniki Twojej firmy w danym miesiącu

3. Księgujemy i obliczamy wyniki

4. Sprawdzamy – doświadczona księgowa

5. Wysyłamy informacje Tobie o podatkach i składkach Zus do zapłacenia.

7. Dostarczamy deklaracje do urzędów

8. Informujemy Cię o wszelkich terminach płatności mailem .

9. Załatwiamy wszelkie sprawy związane z podatkami i zusem i reprezentujemy Cię przed

urzędami

– odpowiedzialność za powierzone nam sprawy bierzemy w 100% na siebie

W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przed

Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i

postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.

Ty:

10. Opłacasz podatki i składki zus.