Oferta usług księgowych

Biuro Rachunkowe A&M Consulting s.c. specjalizuje się w obsłudze księgowej małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie

prowadzenia ewidencji księgowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nasze biuro bierze pełną odpowiedzialność

za prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Działalność biuro objęta jest

obowiązkowym ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej w PZU S.A     Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji VAT
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla ryczałtu
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Weryfikacja KPiR, ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym


     Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie deklaracji dla ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS za pośrednictwem SDWI
 • Weryfikacja deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS


     Obsługa związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności:

 • Na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy (wypełnianie wniosków),
 • Na rozpoczęcie działalności ze środków unijnych (wypełnianie wniosków),


     Rejestracje działalności gospodarczej:

 • Pomoc w rejestracji spółek cywilnych
 • Pomoc w rejestracji osób fizycznych prowadzących DG

Wszystkie usługi wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej opłaty ustalanej indywidualnie dla każdego klienta. Ponadto usługi

doradztwa podatkowego oraz rejestracje działalności gospodarczej wykonywanie są bezpłatnie dla naszych klientów. Zapraszamy do

zapoznania się z naszym cennikiem.