Nasze zalety

Zalety korzystania z usług księgowych biura rachunkowego


 ph3Wynagrodzenie

Korzystanie z usług biura rachunkowego zawsze jest tańsze, niż zatrudnienie księgowej lub utrzymanie działu księgowego.

Wynika to stąd, że rozliczenie z biurem prowadzone jest z reguły w oparciu o liczbę dokumentów, natomiast pracownik zatrudniany jest w określonym wymiarze czasu pracy i nie jest możliwe z miesiąca na miesiąc dostosowywanie czasu pracy pracownika do liczby dokumentów do zaksięgowania. Stąd koszt zatrudnienia pracownika lub utrzymania działu księgowości jest kosztem stałym, a w sytuacji zmieniającej się liczby dokumentów może istnieć wolny, niewykorzystany potencjał tych pracowników, za który pracodawca i tak płaci. Natomiast koszt, jaki stanowi wynagrodzenie biura rachunkowego jest kosztem zmiennym, czyli dokładnie powiązany z ilością wykonanej pracy.Nie zapominajmy również o tym, że koszty księgowości to nie tylko wynagrodzenia. To także koszty związane z miejscem pracy (biurko, komputer,oprogramowanie, koszty drukowania itp.) oraz koszty związane z kształceniem (szkolenia, literatura fachowa, czasopisma). Także te koszty, w przypadku powierzenia księgowości biuru rachunkowemu, mają charakter kosztów zmiennych.

ph5Wiedza

Kadrę biura rachunkowego stanowi zespół profesjonalistów, będących specjalistami w różnych dziedzinach i wzajemnie się uzupełniającymi.

Systematyczne szkolenia i dostęp do literatury fachowej i czasopism branżowych podwyższają ich kwalifikacje, a praca z wieloma Klientami sprzyja zdobywaniu wszechstronnego doświadczenia. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Biura rachunkowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, co pozwala Klientowi ubiegać się o ewentualne odszkodowanie z tytułu nieprawidłowej pracy biura. Dodatkowo biuro zatrudnia osoby posiadające certyfikat Ministra Finansów, uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co daje dodatkową gwarancję kwalifikacji pracowników biura.

 

ph6Oszczędność czasu

Przekazanie spraw finansowo-księgowych czy pracowniczych podmiotowi zewnętrznemu,uwalnia zarządzających od wielu obowiązków, pozwalając skupić się na realizacji podstawowych celów przedsiębiorstwa.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku mniejszych firm, gdy właściciel wypełnia większość obowiązków kierowniczych, cierpiąc na niedostatek czasu spowodowany koniecznością realizowania pewnych bowiązków (sporządzenie sprawozdań, naliczenie zaliczek na podatek, naliczenie wynagrodzeń itp.).Współpraca z biurem rachunkowym pozwala skoncentrować się na rozwijaniu przedsiębiorstwa.